Kultura interŝanĝo kun pola esperantisto

Kuna klaso de Esperanto (Antonio) kaj la pola (Jurek)

La pasintan ĵaŭdon vizitis nin (jaŭda kurso) samideano Jurek el Gdańsk (Pollando). Ni unuigis nian kurson kun tiu de pola lingvo. Estis vere interese.

S-ro Jurek estis tre afabla ĉar donacis per broŝuroj el Gdańsk en E-o kaj dolĉaĵoj kun la devizo de tiu fama “Solidarność” sindikat-movado.