Nia movado

Nia urbo

Historio de Esperanto en Sevilo

Foto de policías municipales sevillanos esperantistas en 1911

Kvankam la unuaj referencoj al Esperanto en Andaluzio datiĝas de la lastaj jaroj de la 19-a jarcento, por la okazo de Sevilo oni povus fiksi la jaron 1910 kiel la komencon de la Lingvo Internacia en nia urbo. Plulegi…

Blogo

Someraj babilrondoj en 2023

Fronto de la trinkejo "La Pastora"

Post paŭzo en junio 2023, la babil-rondoj ree komenciĝos la 2-an de aŭgusto okazonta ĉiun merkredon ekde 20:30 h. Daŭrigota ankaŭ la sekvontajn monatojn.

Plulegi…

Hispana Kongreso en Sevilo

La venonta Hispana Esperanto-Kongreso okazos en Sevilo, de la 12-a ĝis la 15-a de oktobro 2023. La kongresejo estos la sidejo de UGT-Andaluzio (strato Blas Infante). Ya alireblas la oficiala retejo de la kongreso, kie vi povos aliĝi kun rabato de 20 eŭroj ĝis la 30-a de aprilo (krom aliaj rabatoj pro aĝo aŭ membreco).

Plulegi…